Så här jobbar vi

100% Nöjdhetsgaranti

Du som kund ska alltid kunna känna att er marknadsföring är lönsam och levererar!


Innan start

  1. Första kontakten
  2. Vårt förslag
  3. Accept

Vi vill veta allt om er: från utmaningar till mål. Tillsammans gör vi en analys av just era behov. Varje kund är unik. Vi sätter ihop ett förslag till dig som utgår från dina specifika förutsättningar och behov. Sedan går vi igenom förslaget tillsammans. När du godkänt vårt förslag börjar vårt gemensamma arbete.


Genomförande

  1. Planering
  2. Genomförande
  3. Utveckling

Din kontaktperson ringer dig och säger hej och tillsammans går ni igenom vad som kommer att hända. Nu börjar vår gemensamma resa med att ta er i mål och öka er lönsamhet. Under resans gång stämmer vi av projektet och går igenom
tips och förslag där vi ser nya möjligheter.


Efter samarbetet

  1. Projektavslutning
  2. Uppföljning

Ett projektavslut betyder inte att du slutar vara kund. Men varje projekt har ett naturligt slutmål. Att klippa banden rakt av är inte vår stil. Vi tror på goda relationer. Efter varje avslutat projekt tar vi kontakt med dig och diskuterar framtida samarbeten eller goda avslut.


Swedish