OPTI ONNET AB


Vi lyssnar alltid på vad människor vill ha samt ser till behovet på marknaden av de tjänster vi tagit fram.


Under de senaste åren har Erik jobbat på en mindre marknadsföringsbyrå i Kalmar där han drivit bolaget framåt med stort ansvar för både kunderna och utvecklingen. Han ser det nu som ett naturligt steg att växa ytterligare med eget företag.