Webbanalys

Webbanalys

Kontroll av Google Analytics

Låt en av våra webbanalytiker undersöka hur mätningen i Analytics är uppsatt och komma med förslag på vad som behöver förbättras.

Komma igång med Google Tag Manager

Google Tag Manager är ett väldigt bra gratis verktyg som alla bör använda. OPTI ONLINE hjälper dig att konfigurera Google Tag Manger eller kommer med förslag på vad som behöver förbättras.

Google Data Studios – Dashboards

I Google Data Studios hjälper vi dig att ta fram dashboards som är anpassade för dina mål och behov.

Regelbunden webbanalys

Ständig bevakning och återgärder gör att fler sökningar hittar just ert företag. Vi hjälper er med nya insikter och underlag för beslut.

Swedish